Metodická východiska vzdělávací činnosti

Edukační činnost lektorských oddělení Národní galerie v Praze poskytuje veřejnosti bohatou nabídku vzdělávacích příležitostí v expozicích a na krátkodobých výstavách. Lektorská oddělení pracují v jednotlivých Sbírkách a jsou řízena jejich řediteli viz http://www.ngprague.cz/cz/79/sekce/organizacni-struktura/.

 

Edukační činnost je zakotvena ve statutu Národní galerie v Praze jako výzkumné organizace, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik.

 

Některé metodické postupy jsou přenosné i na jiné místo, přestože každé muzeum výtvarného umění spravuje výjimečný a specifický sbírkový materiál. Vybudovanou a zavedenou strukturu lektorské činnosti NG za více než čtyřicet let  převzala řada muzeí a galerií za svá metodická východiska a obohatila je.

 

Zkušenosti lektorských oddělení NG (první pracoviště založeno r.1964 ve Šternberském paláci, později  v dalších domech NG v souvislosti s budováním nových expozic) se uplatnily při tvorbě edukačních programů, které jsou cíleny k:

 

1.

tvorbě volno-časových a poznávacích  programů pro  individuálně přicházející návštěvníky

2.

koncepci vzdělávacích programů pro školy a zájmové skupiny

 

 

 

 

Cílem a posláním vzdělávací činnosti

Je zpřístupnit a interpretovat výtvarné umění ve stálých expozicích a krátkodobých výstavách s využitím recentních poznatků  oborů dějin umění, estetiky, muzejní pedagogiky a aplikované muzeologie, informatiky a dalších vědních oborů.

 

Spektrum edukační činnosti

Komentované prohlídky, scénické prohlídky, cyklické  či jednorázové kurzy pro veřejnost, přednášky a  prosemináře pro  pedagogy, jednodenní  či  vícedenní dílny pro  širokou veřejnost (děti, studenti a dospělí, senioři, rodina), pořady pro návštěvníky se speciálními potřebami, interkulturní projekty a zážitkové pořady jako např. akce typu Muzejní noc, Printemps des museés,  pořady k oslavám (Výročí založení Národní galerie v Praze,  Den muzeí a galerií, Den kulturního dědictví), receptivní arteterapie, pořady na zakázku pro občanská sdružení a společnosti (Člověk v tísni), komunitní programy, přesahové projekty.

 

Další výstupy

Vytváření doprovodných , orientačních, pracovních  či metodických listů a samonavigačních tištěných průvodců, e-learning, výtvarné etudy pro aktivní návštěvníky, interaktivní hrátky a  tvorba jiných animačních postupů.

 

Tvorba  edukačních, doprovodných výstav, prezentací/ instalací, ateliérů, aktivních koutků, studoven, laboratoří, které  doprovázejí  významnou  krátkodobou  výstavu či expozici

 

Hmatové expozice a výstavy

 

Výstavy výtvarného projevu návštěvníků

 

Publikační činnost

 

Koordinace programů a partneři

Mezinárodní, regionální  či metropolitní  edukační projekty, granty a další  programová spolupráce mezi muzei výtvarného umění a  kulturními  institucemi/ univerzity, fakultní školy při Pedagogické fakultě UK/, botanické a zoologické zahrady.

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.