Lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

Lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

  

Co zajištujeme:
Připravujeme co nejširší spektrum programů pro všechny věkové a zájmové skupiny návštěvníků včetně handicapovaných ve stálých Expozicích sbírky starého umění ( Kl. sv. Anežky České, Schwarzenberský palác a Šternberský palác) a na výstavách, realizovaných Sbírkou starého umění. Vedle nabídky programů  pro individuální návštěvníky, rodiny s dětmi apod. soustředíme pozornost k přípravě a stálému rozšiřování nabídky vzdělávacích programů pro všechny typy škol - mateřské, základní a střední.
Koordinujeme vzdělávací a tvůrčí aktivity pro Klášter sv. Anežky České (AK.), Schwarzenberský palác(SCHW), Šternberský palác (ŠT). a příležitostně pro výstavy ve Valdštejnské jízdárně (VJ), Jízdárně Pražského hradu (JPH) apod.
 
Kdo jsme:
Lektorské oddělení Sbírky starého umění organizačně pod složkou Sbírka starého umění
Šest stálých zaměstnanců Národní galerie - 4 plné a dva poloviční pracovní úvazky –
Ondřej Faktor, Jitka Handlová, Jana Klímová, Anna Kubátová, Kateřina Telnarová, Eva Zíková - kurátoři  pro edukační činnost a t.č. 18 spolupracovníků – externích lektorů (studenti  - absolventi oborů historie, výtvarného umění, dějin umění, kateder cizích jazyků, AVU, absolventi FFUK apod.)
 
Programy se realizují přímo v expozicích SSU a některé následně pokračují ve speciálně vybavených ateliérech. K dispozici jsou dva: v klášteře.sv. Anežky České a ve Schwarzenberském paláci. Zde se jedná o prostor multifunkční, slouží především k výtvarným aktivitám návštěvníků, ale je také využíván pro konání konferencí, seminářů a k přednáškové činnosti.
Projekty v ateliérech jsou podporovány sponzorem KOH-I-NOOR, Hardtmuth a.s., České Budějovice
 
Typy organizovaných aktivit:
 
Aktivity pro školy
Ve stálé nabídce pro školy všech typů (MŠ, ZŠ, SŠ) je celkem 58 programů. Ty respektují proměny obsahu vzdělávání a vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání.
 
Aktivity pro individuální návštěvníky
Usilujeme o vytvoření takové nabídky programů, které svoji rozmanitostí nebo náročností uspokojí co nejširší spektrum návštěvníků expozic a výstav . Hmatové expozice ( v kláštěře sv. Anežky České - odlitky sochařských děl českého středověkého umění) a v roce 2009 obnovená expozice Baroko dotykem ve Schwarzenberském paláci umožňují návštěvu galerie i zájemcům o umění se zrakovým nedostatkem.
 
Typy programů pro dospělé:
        komentované prohlídky ke stálým expozicím
        komentované prohlídky k výstavám včetně kurátorských  
        přednáškové cykly doplněné dataprojekcí - např. Mistři evropské malby
        cykly komentovaných prohlídek (nejen) pro seniory - tématicky zaměřené s možností posezení před vybranými díly v expozici
        přednáškové cykly seznamující se stálými expozicemi Umělecké poklady NG - Z expozice do expozice; Od gotiky po baroko
        komentáře k vybraných dílům v hodinách volného vstupu
        přednášky odborníků a kurátorů k vybraným tématům
        týdenní krajinářský plenér vedený výtvarníkem a zkušeným pedagogem
 
Typy programů pro děti:
        víkendové výtvarné dílny pro děti a rodiče
        týdenní letní výtvarné dílny pro děti
        narozeninový program Slavnost bohů aneb narozeniny v galerii
 
Speciální akce:
pro dny mimořádných volných vstupů nebo při zvláštních  příležitostech - Muzejní noc, Den muzeí a galerií, týden: Dny evropského dědictví, výročí založení SVPU - předchůdkyně Národní galerie , Oslavy Prahy apod., připravujeme různé akce a programy i ve spolupráci s lektory, kurátory, pozvanými hosty - umělci, výtvarníky apod.
 
Kontakty:
Klášter sv. Anežky České - Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě
tel.: +420221879216, 217
e-mail: ak.educ@ngprague.cz
Schwarzenberský palác - Baroko v Čechách
tel.: +420233081720,721
e-mail: ssueduc@ngprague.cz
Šternberský palác - Evropské umění od antiky do závěru baroka
tel: +420220514598, e-mail: sp.educ@ngprague.cz
web: www.ngprague.czNastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.