DOTAZNÍK K ČINNOSTI METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

22.12.2015

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (MC MVU) začalo na semináři Standardy práce v galeriích a další vzdělávání zaměstnanců, který se konal 19. 10. 2015, s postupnou evaluací své činnosti.

Důvodem k tomuto kroku byla v létě 2015 vládou ČR schválená Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020. Jedním z 16 hlavních cílů koncepce muzejnictví je přesné stanovení kritérií pro působení sítě metodických center.

Dílčím úkolem pro naplnění tohoto cíle s termínem do 31. 12. 2016 je vypracování souborné zprávy o dosavadní činnosti jednotlivých metodických center. Analýza činnosti jednotlivých center pak bude využita pro stanovení nové Koncepce sítě a další činnosti metodických center při muzeích a galeriích.

Stručný dotazník k činnostem MC MVU byl distribuován jak mezi účastníky výše zmíněného semináře ke standardům, tak byl předložen ředitelům, kteří se sešli na jednání komory ředitelů Rady galerií ČR následujícího dne, tedy 20. 10. 2015.

Z celkem 38 účastníků obou jednání bylo vráceno 27 vyplněných dotazníků, což je 71% návratnost.

Většina respondentů využívá současné zasílání Informačního servisu MC MVU a účastní se na jím organizovaných seminářích a workshopech. Více než 50%  z nich také používá pro svou práci webové stránky centra a řeší aktuální problémy se správou sbírek prostřednictvím telefonických nebo e-mailových dotazů do MC MVU. Celkově činnost MC MVU hodnotilo 61,5% respondentů jako výbornou, 34,6% jako dobrou, pouze jednou byla shledána nedostačující.

Otázky č. 6 až č. 13 dotazníku směřovaly k zjištění názorů respondentů, které pomohou zlepšit práci MC MVU v rámci nově připravované strategie do roku 2021. Respondenti se shodli, že by i v budoucnu měly pokračovat všechny odborné programy centra, z nový témat získalo nejvíce pozornosti téma Galerie jako přátelské pracoviště a možnosti národní certifikace následované přípravou Metodických manuálů k práci v galeriích pro veřejnou správu a zřizovatele. Účastníci se také vyslovili pro přípravu dlouhodobých vzdělávacích cyklů a zavedení praktických ukázek specializovaných činností v galeriích.

Kompletní výsledky tohoto dotazníkového šetření (viz materiál v příloze) si můžete  prostudovat v elektronickém vyhodnocení, které vzniklo přepisem vyplněných papírových dotazníků do on-line přístupné databáze pro tvorbu anket a dotazníků Survio. Děkujeme všem respondentům za poskytnutí cenné zpětné vazby i za aktivní spoluúčast na zkvalitňování práce a programu Metodického centra pro muzea výtvarného umění. Výsledky se také promítnou do nové strategie MC MVU, která se bude připravovat v průběhu roku 2016.

 

dotaznik-k-cinnosti-mc-mvu_2015 (PDF)

 

 

 

Autor: Administrátor NG   |   Sekce: Aktualizace projektu MC MVU   |   Tisk   |   Poslat článek známému
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.