K vývoji retuše malířských děl v českých zemích ve 20. století.

7.12.2008

K vývoji retuše malířských děl v českých zemích ve 20. století.

 Při pokusu o charakteristiku vývoje retuše malířských výtvarných děl v českých zemích ve druhé polovině 20. století je nezbytné v prvé řadě vymezit přesněji předmět, kterým se bude následující text zabývat. Půjde především o retuše závěsných obrazů provedené rozličnými druhy barev na rozličných podložkách a na příslušných místech textu také o retuše nástěnných maleb realizovaných různými technikami. Protože restaurování je fyzický-hmotný zásah do výtvarné struktury, jejímž nositelem v čase je v minulosti záměrně umělcem ztvárněná hmota, bude přihlíženo jak k výtvarné-estetické, tak materiální stránce retuší.

Samozřejmé je také to, že vzhledem k lepšímu pochopení sledovaného tématu je třeba poněkud překročit hranice časového úseku vymezeného v titulu. Jde totiž nejen o popis určitých skutečností existujících v určitém čase, ale také o hledání zdrojů-příčin tohoto stavu. Pozornost se při tom zaměří především na modelové příklady charakterizující daný stav.
Příspěvek se nesnaží o to najít nějakou univerzální metodu, kterou by bylo možné na základě historických poznatků a jejich vyhodnocení doporučovat v oblasti památkové péče jako jedno správnou, jako samospasitelné řešení problému integrace poškozených míst malby do celku výtvarného díla. Spíše právě naopak. Na příkladech z českých zemí chce ilustrovat varianty užívané v určitém kulturním prostředí a určité době a pokusit se o uchopení obrysů vývojových proměn.
 
 

 

 

Autor: Vratislav Nejedlý   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.