Úpravy povrchu kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru-historie-ochrana.

7.12.2008

Úpravy povrchu kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru-historie-ochrana.

 

Restaurování je ve svých každodenních aktivitách i ve svém každodenním rozhodování praktickou činností. Jeho cílem je snižování míry rozpadu památek a z toho vyplývajícího jejich zániku.
V užším smyslu slova lze restaurování považovat za holistickou činnost, která umožňuje propojovat přesně určené mezioborové aktivity. Smyslem restaurování jako specializované odborné discipliny je mimo jiné uchovávat a odhalovat historické a estetické hodnoty památek. V případech restaurování kamenosochařských děl je proto třeba při formulování cílů činnosti vycházet, vedle podílu přírodních věd, především z poznatků nashromážděných v rámci oboru dějin umění a z empirických a výtvarných zkušeností restaurátorů.
Toto konstatování platí pro historické povrchové úpravy těchto děl o to víc, o co méně se zachovaly. Nejde při tom o problematiku, která by postrádala vnitřní historický vývoj a kde by bylo možné nalézt učebnicově jednoduchá řešení. Ta jsou jak bude ukázáno později velice ošidná a nebezpečná.
Historickým povrchovým úpravám kamenosochařských výtvarných děl nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. Zájem dějin umění a v praktické rovině oboru restaurování se soustřeďoval především na plastickou složku těchto děl.
V uplynulých zhruba deseti letech se podařilo shromáždit a analyzovat mnoho nových informací o historických povrchových úpravách kamenosochařských výtvarných děl v Čechách v období od 16. století zhruba do konce 20. století. Na podkladě získaných poznatků jsou vytvářeny pracovní modely („rekonstrukce“) pravděpodobného vývoje, jeho možných příčin, popisovány důsledky pro soubor kamenosochařských výtvarných děl dochovaných na našem území. Ta tvoří jeden ze segmentů pramenné základny dějin umění.
Jako jednoznačná se při tom jeví nutnost dokumentovat a zachovávat při restaurování dochované zbytky historických povrchových úprav. Dosud realizované práce umožňují provedení určité sumarizace.

 

 

Autor: Vratislav Nejedlý   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.